Máy ảnh hữu cơ

Hình như, nó sẽ được cậu học sinh lớp 4D trường phổ thông số 160 xây dựng vào năm 2037